Bestyrelsen i Rådhuskoncerter

LINE MØLLER

Formand

Afdelingsleder og leder af talentprogrammerne ved Aalborg Kulturskole.

METTE MØLLER

Medlem

Klaverstemmer og instrumentmager hos Klaverstemmeren i Aalborg.


EMIL GRYESTEN JENSEN

Næstfmd. og kasserer

Koncertpianist og koordinator for klassisk linje på MGK Nord.


PETER BRANDENHOFF

Medlem

Balletlærer og koordinator ved Aalborg Kulturskole.


VITA ANDERSEN

Sekretær

Bibliotekar og bestyrelsesmedlem i Musikkens Kammerklub.